กฎหมาย คาร์ซีท

ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ถึงกฎหมายคาร์ซีท มาตรา 123 ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เด็กไม่เกิน 6 ปี สูงไม่เกิน 135 ซม. ต้องนั่งคาร์ซีท Car Seat หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

https://www.babyhillsthailand.com/wp-content/uploa…E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpeg

วันที่ 8 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก เกี่ยวกับคาร์ซีท พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีสูงไม่เกิน 135 ซม.  ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
  • คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

สนใจเรื่องคาร์ซีท เพิ่มเติมได้ที่ https://www.babyhillsthailand.com/คาร์ซีทมีกี่แบบ/

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ คาร์ซีท ราคา สูงช่วยให้ลูกน้อยปลอดภัยได้จริงหรือ